De activiteiten van het kinderatelier de Kleine Vis zijn op woensdag 11 november 2009 van start gegaan. De officiële opening werd verricht door Carlos Gonçalves, voorzitter van de deelgemeente Delfshaven en Michel Sips bestuurder van de Woningstichting Eendracht. De Kleine Vis werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Delfshavense Duiten.

Kansen voor de verbeelding

Het Kinderatelier de Kleine Vis streeft ernaar de individuele creatieve en kunstzinnige capaciteiten van kinderen te versterken, ruimte geven en te motiveren tot een verdere ontwikkeling. We streven ernaar de affectieve, expressieve en sociale competenties van kinderen te versterken doormiddel van het maken van kunstzinnige producten. En kinderen motiveren om kunst en cultuur in hun agenda op te nemen, met de vele kansen die de stad te bieden heeft.    

Samenwerking

De locatie van het Kinderatelier de Kleine Vis, Bruijnstraat 1 (hoek met de Kleine Visserijstraat, Delfshaven), is door de Woningstichting Eendracht ter beschikking gesteld en Stichting Delphi Opbouwwerk ondersteunt dit bewoners initiatief. Kunstenaars zijn betrokken als begeleiders van de kinderen en vrijwilligers uit de buurt in het runnen van het atelier.  

Verantwoordelijkheid

Het project is ontwikkeld en wordt gerealiseerd onder de leiding van Juan Heinsohn Huala, kunstenaar, dichter en organisator van kunst en culturele projecten en bewoner van Bospolder/ Tussendijken. Vrijwilligers uit de buurt bieden tijdens de lessen een helpende hand. Op pedagogisch niveau wordt het werk van Kinderatelier De Kleine Vis ondersteund door pedagoog Paula Mena. Kunstenaar Juan Heinsohn Huala zorgt voor de lessen aan de kinderen. Hij werk samen met Houman Esmailnia, kunstenaar en Margarita Izquierdo, medewerkster bij de lessen van de vrouwengroep.

Werkschema

Het atelier de Kleine Vis is elke woensdag en zaterdag, vanaf 14:00 uur open voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar! Er wordt gewerkt met een aantal modules (thema’s en technieken) binnen een aantal lessen.

 

Contact: info@zonafranca.nl

Juan Heinsohn (in blauw), Houman Esmailnia en Margarita Izquierdo

Kinderatelier de Kleine Vis

Meer kansen voor verbeelding in Delfshaven